Inregelen installaties

Elke installatie dient te zijn ingeregeld. Dat geldt voor woningen, utiliteit en industrie.

Bij het inregelen van de installaties wordt bijvoorbeeld duidelijk of de installatie aan de gevraagde capaciteiten kan voldoen. Capaciteiten welke door theoretici zijn bepaald worden in de praktijk gecontroleerd en waar nodig bijgesteld.

De corebusiness van inElements is het inregelen van
gebouw gebonden klimaatinstallaties. Dit kunnen nieuw opgeleverde installaties
zijn, maar ook bestaande installaties waar klimaatklachten zijn of aanpassingen
vanwege bijvoorbeeld indelingswijzigingen.

Bij bestaande installaties waaraan gesleuteld gaat worden
wordt veelal een meting gedaan van de actuele status, de zogenaamde nulmeting.

Het inregelen gaat meestal in nauw overleg met de
regeltechnici voor het sturen en regelen van diverse klepmotoren, ventilatoren,
circulatiepompen, etc.

Tevens kunnen er rookproeven worden gedaan om te bekijken hoe de luchtstromen in een vertrek of hal zich gedragen.

Bij het meten en inregelen van de installaties wordt gebruik gemaakt van de volgende apparatuur:

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op!

Contactformulier

Locatie